دوره نقاشی رو کاشی و شیشه

هنر خود رو پرورش دهید...


هزینه دوره : 65000 تومان
تاریخ دوره : 98/02/12 | 98/02/12
 نقاشی رو کاشی و شیشه  دوره آموزشی

:توضیحات

این دوره دموستریشن است و بر اساس تعداد شرکت کنندگان با نظر استاد امکان حداکثر 2تا 3 کار عملی همراه استاد برای هر دانشجو بصورت رندمی امکان‌پذیر است.مواد اولیه در اختیار استاد قرار می‌گیرد

پذیرایی با محصولات تهیه شده توسط استاد و فراگیران.امکان ارائه جزوه باهزینه جداگانه

:سرفصل های دوره نقاشی رو کاشی و شیشه

استاد دوره استاد دوره

مدرس دوره

سوده اسلامی

ثبت نام دوره

اطلاعات متقاضی

نوع پرداخت

در این روش شما اول هزینه دوره را به کارت ذیل کارت به کارت کرده و شماره پیگیری خود را که روی رسید کارت به کارت درج شده وارد کنید و بر روی ثبت نام کلیک کنید. شماره کارت : 6104337841457342 بانک ملت - سعید اسلامی قرائتی