فراگير پيام نور

در مقاطع : کارشناسي ، کارشناسي ارشد و دکتري:مقدمه

 

همه ساله تعداد بيشماري از خيل جمعيت ميليوني مشتاق ورود به تحصيلات دانشگاهي از اين امکان بي بهره مي مانند که به نظر مي


آيد دوره هايي نظير علمي کاربردي ، غير حضوري ، مجازي و فراگير بدون کنکور راه حل هاي اساسي مشکل فوق مي باشند.


دانشگاه پيام نور جهت رفع معضل فوق مبادرت به جذب دانشجو از طريق دوره هاي فراگير بدون کنکور نموده است . در راستاي


هدف فوق اين مرکز در جهت همگاني نمودن دسترسي آحاد جامعه به آموزشهاي فراگير بدون کنکور خدمات آموزشي مفيدي را


تدارک ديده است . به طور خلاصه فرق اساسي اين دوره ها با ساير دوره ها اين است که داوطلبان در مرحله اول تحت عنوان دانش


پذير دروس دانشگاهي ترم اول هر رشته و نه دروس دبيرستاني و کنکور را به دلخواه انتخاب و تحصيل مي نمايند و پس از موفقيت


در آزمون پايان ترم که طي آن رتبه بندي کنکور و سقف ظرفيتي پذيرش وجود ندارد از عنوان دانش پذير به عنوان دانشجو تغيير


وضعيت داده و وارد ترم دوم مي شوند اين مرکز براي ترم اول دانش پذيري و ترم هاي بالاتر خدمات آموزشي ارائه مي دهد که


جزئيات و شرايط تحصيل در اين دفترچه آمده است از داوطلبان گرامي درخواست مي گردد جهت کسب اطلاعات بيشتر با موسسه


صباي سحر تماس بگيرند


امتيازات و مزاياي دوره هاي فراگير پيام نور

 

مدرک تحصيلي دانشگاه پيام نور مستقيما توسط وزارت علوم تحقيقات و فناوري صادر مي گردد-


امکان ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر دکتراي تخصصي و ph.D در تمامي دانشگاههاي ايران و خارج از کشور وجود دارد


امکان تحصيل همزمان در دورشته يکي در دانشگاه پيام نور و ديگري در دانشگاه ديگر با ضوابط خاصي مقدور است


صدور معافيت نظام وظيفه پس از تبديل وضعيت از دانش پذيري به دانشجويي وتحصيل همراه با خدمت سربازي


انتخاب آزادانه رشته دانشگاهي بدون توجه به نوع مدرک


دانشگاه پيام نور به هيچ عنوان مدرک معادل نمي دهد


غير رقابتي بودن و نامحدود بودن ظرفيت


امکان ادامه تحصيل با حداقل شهريه


نداشتن محدوديت سني


تسهيلات آموزشي

براي تسهيل دستيابي به آموزش عالي براي کليه کارکنان اداري و آموزشي دانشگاه پيام نور و همسر و فرزندان آنان کارکنان وزارت علوم تحقيقات و فناوري و همسر و فرزندان اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي وابسته به آن کارکنان رسمي پيماني و قراردادي بالاي دو سال سابقه اشتغال در سازمانهاي طرف قرار داد با دانشگاه و همچنين ايثارگران جهادگران و رزمندگان و کارکنان بانک ها و وزارت خانه ها و بسياري از ارگانها و سازمانهاي دولتي حدود 50 ارگان طرف قرارداد طبق ضوابط مربوط تسهيلات آموزش در نظر گرفته شده استکارشناسي شرايط تبديل وضعيت از دانش پذيري به دانشجويي


دانشپذير مي بايست پس از انتخاب طرح ورود به دوره هاي فراگير و انتخاب رشته طبق جدول شماره 1 در پايان نيم سال دانش پذيري در تمامي دروس حداقل نمره 10 در هر يک از موارد درسي را کسب نمايد


حداقل ميانگين دانش پذيري 12 از 20 يا ميانگين وزني که طبق فرمول زير محاسبه ميشود را کسب نمايد
طرح هاي ورود به دوره فراگير و مدارک تحصيلي مورد پذيرش در مقاطع کارشناسيتوضيحات

مدارک مورد پذيرش

عنوان طرح

رديف

پذيرش در اين طرح به صورت بومي مي باشد

کليه دارندگان ديپلم متوسطه نظام قديم و پيش دانشگاهي و دارندگان مدرک کارداني رسمي

نيمه حضوري عادي

1

در اين طرح بومي بودن داوطلب شرط نمي باشد

کليه دارندگان ديپلم متوسطه نظام قديم و پيش دانشگاهي و کارداني رسمي

آزمون محور و راديو تلويزيوني

2

در اين طرح بومي بودن داوطلب شرط نمي باشد

کليه دارندگان ديپلم متوسطه نظام قديم و پيش دانشگاهي و کارداني رسمي

آموزش مجازي

3

 

کليه دارندگان مدارک فني و حرفه اي کار ودانش و ديپلم متوسطه نظام جديد در شرايط خاص مي توانند ثبت نام نمايند


کارشناسي ارشد شرايط تبديل وضعيت از دانش پذيري به دانشجويي 


کليه دارندگان مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد رسمي يا دکتري حرفه اي مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي مي توانند در دوره هاي فراگير دکتري تخصصي شرکت نمايند


دانش پذير مي بايست 6 تا 9 واحد درسي را که در ترم دانش پذيري ارائه مي گردد حداقل نمره 14 را کسب نمايند


حداقل ميانگين دانش پذيري 16 از 20 را کسب نمايندشرکت در آزمون دروس جبراني براي دارندگان مدارک غير همنام با اخذ حداکثر 8 واحد و کسب حداقل نمره 12 از هر عنوان درسيرشته هاي مقاطع مختلف تحصيلي

 

کارشناسي 


حقوق ، فناوري اطلاعات ، مهندسي کامپيوتر ( نرم افزار ، سخت افزار ) ، علوم کامپيوتر ، مهندسي ماشين هاي کشاورزي ( علوم دامي ) ، مهندسي منابع طبيعي ، مهندسي آب و خاک ، مهندسي مديريت و آباداني روستاها ، مهندسي علوم کشاورزي ، مهندسي صنايع ، مهندسي مديريت پروژه ، مهندسي اقتصاد کشاورزي ، مديريت بازرگاني ، زمين شناسي ، زيست شناسي ( علوم گياهي ، عمومي ) ، شيمي ( کاربردي ، محض ) ، فيزيک (اتمي مولکولي ، حالت جامد ، هسته اي ) ، رياضي (کاربردي ، محض ) ، زبان و ادبيات فارسي ، زبان و ادبيات انگليسي ، زبان و ادبيات عربي ، روانشناسي( مديريت و برنامه ريزي آموزشي ) ، علوم اجتماعي ( مدد کاري اجتماعي ) ، تعاوني و رفاه ( پژوهشگري ) ، حقوق ، تربيت بدني و علوم ورزشي ، حسابداري ، علوم سياسي ، آمار ، علوم اقتصادي ( اقتصاد نظري ) ، مترجمي زبان انگليسي ، الهيات و معارف اسلامي ، جغرافيا ( طبيعي – انساني – برنامه ريزي شهري )

کارشناسي ارشد


مهندسي کامپيوتر ( نرم افزار ) ، مهندسي صنايع ( صنايع ) ، مهندسي کشاورزي (  اقتصاد کشاورزي ) ، مهندسي بيوتکنولوژي کشاورزي ، مديريت دولتي ( مديريت منابع انساني ) ، مديريت دولتي ( مديريت تحول ) ، مديريت دولتي ( تشکيلات و روشها ) ، مديريت فناوري اطلاعات ، مديريت اجرايي (MBA) ، مديريت بازرگاني ( بازاريابي و بازرگاني بين المللي ) حقوق بين المللي ، حقوق خصوصي ، حقوق جزا و جرم شناسي ، روان شناسي عمومي ، حسابداري ، زبان شناسي همگاني ، زبان و ادبيات فارسي ، علوم اجتماعي (جامعه شناسي ) ، علوم تربيتي ( برنامه ريزي درسي ) ، علوم تربيتي ( تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و تربيت اسلامي ) ، علوم اقتصادي ، رياضي کاربردي ، رياضي محض ، زمين شناسي ( چينه شناسي ) ، زيست شناسي ( علوم گياهي ، بيوشيمي ، علوم جانوري ) ، شيمي معدني ، شيمي تجزيه ، شيمي آلي ، شيمي فيزيک ، فيزيک جغرافياي طبيعي ( اقليم شناسي در برنامه ريزي محيطي ، جغرافيا و برنامه ريزي روستايي ، جغرافيا و برنامه ريزي شهري ، تاريخ ( تاريخ و ايران اسلامي ، آموزش زبان فارسي ، آموزش زبان انگليسي ، الهيات و معارف اسلامي ( تاريخ تشيع ، فلسفه و کلام اسلامي ، علوم قران و حديث ، فقه و مباني حقوق اسلامي ) اصول دين و معارف علوي ، اخلاق ، آمار ( گرايش رياضي ) ، مديريت اجرايي به صورت مجزا ، علوم تربيتي گرايش ، آموزش محيط زيست ، رياضي و جبر و تربيت بدني و علوم ورزشي ( فيزيولوژي ورزشي ) .

دکتري


آموزش زبان انگليسي ، برنامه ريزي آموزش از راه دور ، تربيت بدني ( مديريت و برنامه ريزي ) ، جامعه شناسي ( مسائل اجتماعي ايران ) ، مهندسي صنايع ، جغرافيا ( برنامه ريزي شهري ) ، حقوق بين الملل ، روانشناسي عمومي ، رياضي محض گرايش جبر (جبر جابجايي و همولوژي ) ، رياضي محض (هندسه ) ، رياضي محض گرايش جبر ( جبرها و جبرهاي مرتب شده ) ، رياضي کاربدي گرايش هاي مختلف ، فيزيک ( هسته اي ) ، مدرس معارف

جهت شرکت در دوره هاي آمادگي  فراگير ( کارشناسي ، کارشناسي ارشد و دکتري ) پيام نور مي توانيد از امکانات آموزشي موسسه صباي سحر به شرح زير استفاده نماييد 

برگزاري کلاسهاي منظم گروهي و نيمه گروهي ( تشريحي ، نکته و تست )

تشکيل کلاسها در ساعات و روزهاي ايام هفته بر اساس انتخاب دانشجو ( حتي در ايام تعطيل )

مشاوره تخصصي و ويژه  ( برنامه ريزي  درسي ، تعيين رشته اي که صد در صد در آن قبول شويد )

همکاري با اساتيد مجرب و معتبر کشور

ارائه جزوات طلايي و نمونه سوالات مشابه آزمون و آزمون سالهاي گذشته

برگزاري 3 مرحله آزمون آزمايشي  مطابق با آخرين استانداردهاي دانشگاه پيام نور با ارائه کارنامه و کلاسهاي رفع اشکال

برگزاري کلاسهاي ترم دوم و بالاتر ( کليه رشته ها )

 

جهت کسب اطلاعات بيشتر و آگاهي از رشته هاي دانشگاهي با موسسه صباي سحر تماس حاصل فرماييد.

تلفن تماس  88775149-88872220 - 88777310 - 88778738