دوره میزبانی ، تشریفات و فنون پذیرایی


هزینه دوره : 60000 تومان
تاریخ دوره : 98/02/05 | 98/02/06
میزبانی ، تشریفات و فنون پذیرایی دوره آموزشی

:توضیحاتامکان ارائه جزوه باهزینه جداگانه

:سرفصل های دوره میزبانی ، تشریفات و فنون پذیرایی

استاد دوره استاد دوره

مدرس دوره

آمنه امیر سرداری

ثبت نام دوره

اطلاعات متقاضی

نوع پرداخت

در این روش شما اول هزینه دوره را به کارت ذیل کارت به کارت کرده و شماره پیگیری خود را که روی رسید کارت به کارت درج شده وارد کنید و بر روی ثبت نام کلیک کنید. شماره کارت : 6104337841457342 بانک ملت - سعید اسلامی قرائتی